Transplanterte generelt

Immunforsvar og behandling (fra OUSs hjemmeside)
Kontaktinformasjon – og ordliste (fra OUSs hjemmeside)
Aldri nøl med å tak kontakt hvis du er i det minste tvil om noe ang din helse.
Aldri stol på svar du får fra andre, spesielt Facebook (!).
Du kan ringe døgnet rundt til Rikshospitaltet hvis du ønsker snakke med noen.

Om avdeling for transplantasjonsmedisin (fra OUSs hjemmeside)
Stønad til tannhelse (fra LNTs hjemmeside)
Å leve videre med nytt organ (fra OUSs hjemmeside)

Bukspyttkjertel-/pancreastransplanterte

Om bukspyttkjerteltransplantasjon (fra OUSs hjemmeside)

Levertransplanterte

Om levertransplantasjon (fra OUSs hjemmeside)

Nyretransplanterte

Om nyretransplantasjon (fra OUSs hjemmeside)

Nyresyke, inkludert dialyse

Hva er dialyse? (fra LNTs hjemmesider)