Likepersonstjenesten Nyheter

Vi trenger flere frivillige likepersoner!

Leder av likepersonstjenesten 

Likepersonstjenesten (LPT) er en av de viktigste tilbudene LNT har.  Likepersonsarbeidet skal være basert på frivillighet og supplere, ikke erstatte det offentliges oppgaver. 

Det er forskjell på å ha lært det – og det å ha levd det.

Hva er en likeperson?

En likeperson i LNT er en som har erfaring med nyresykdom, dialyse og/eller transplantasjon av nyre, lever eller pancreas som pasient selv, som pårørende og/eller donor. Det er viktig at en som ønsker å være likeperson har rehabilitert/bearbeidet egne følelser etter sykdommen, slik at en kan være tilstede for andre i samme situasjon. 

Hvilke krav har vi til likepersoner?

 • Må være medlem i LNT 
 • Må være/ha vært dialysepasient, nyre-, lever- eller pancreastransplantert, donor eller pårørende.
 • Bør ha fylt 18 år
 • Må ha gjennomført grunnkurs i likepersonsarbeid arrangert av LNT
 • Må være rehabilitert
 • Må underskrive taushetsløfte
 • Må bære legitimasjon

Hva gjør vi?

Vi går på besøk på dialyseavdelinger (Ullevål, Ahus, Lovisenberg, Rikshospitalet og Bærum), og på transplantasjonsavdelingene (Rikshospitalet) og tilbyr samtaler til pasientene. I tillegg er vi med på arrangement i regi av styret i LNT Oslo og Akershus, og tilbyr samtaler med medlemmene. Alle samtaler er fortrolige og taushetsbelagt.

Hvor mye tid går med?

Her er vi fleksible og kan lage individuelle avtaler, utfra hvor mye tid du ønsker å bruke på dette. I snitt bruker en likeperson en dag/kveld i mnd. Noen går oftere, mens noen går sjeldnere. Vårt mål er å kunne tilby likepersonssamtaler 2 ganger per måned på hver avdeling. I tillegg har vi sosiale arrangement og fagmøter hvor likepersonene kan treffes.

Hva trenger vi?

 • Vi trenger folk som har erfaring med nyresykdom, dialyse og/eller er nyretransplanterte, som ønsker å være likeperson på dialyseavdelingene på Rikshospitalet, Bærum sykehus, Ahus, Ullevål sykehus eller Lovisenberg sykehus.
 • Vi trenger pancreastransplanterte som ønsker å være likeperson på Rikshospitalet.
 • Vi trenger donorer som ønsker å være likeperson på Rikshospitalet.
 • Vi trenger også folk som ønsker å være kontaktpersoner for medlemmer som ønsker en samtale med en likeperson:
  • HD-kontakt
  • PD-kontakt
  • Pancreaskontakt
  • Familiekontakt

Mer informasjon?

Klikk her!

Hvor kan man melde sin interesse?

Send en mail til: johansenlnt@gmail.com
LNT Oslo og Akershus´ leder i likepersonstjenesten, Therese Johansen

Recommended Posts