Likepersonstjenesten Nyheter Organisasjon

Sommerbrev til likepersonene våre

Nestleder 

Hei alle sammen!

Nå har vi kommet halvveis i 2024 allerede, og det er ferietid! Noen har allerede begynt ferien, og noen skal ut i ferie snart 🙂

I år har et av satsingsområdene for styret i LNT Oslo og Akershus vært å rekruttere flere likepersoner. Det begynte med ei helg på Hotell Soria Moria i Holmenkollen, hvor vi inviterte medlemmer som har et ønske å bidra i fylkeslaget. Vi hadde to dager med en del informasjon om både styrearbeid, likepersonstjenesten (LPT) og nyreskolene. Flere av dere meldte deres interesse for å bli med i LPT da. I mai var det en samling for levertransplanterte på Rømskog, og der meldte det seg også flere som ønsker å bidra i LPT. Dette er svært gledelig! Det er også veldig gøy at dere nye er så engasjerte! Siden februar, har vi hatt med oss nye på opplæring på Rikshospitalet nesten hver gang. Supert engasjement! Dere blir gode tilskudd til den fine LPT-gjengen vi er. For det må jeg si, samtlige av dere er noen fine og inkluderende folk.

For å bli godkjente likepersoner må man gjennom et likepersonskurs i regi LNT og gå på besøk sammen med leder av LPT eller noen av de som har vært likepersoner ei stund. Leder avgjør når man er klar for å kunne gå selvstendig på besøk inne hos pasientene. Det er individuelt hvor lenge man trenger å gå sammen med noen, før man er godkjent. Det finner vi ut av.

Tidligere har det vært arrangert likepersonskurs en gang i året (oktober) av LNT sentralt, men nå har de åpnet for at fylkeslagene kan arrangere kurs innad i fylket – med godkjent kursholder.
Ettersom vi i Oslo og Akershus har ansvar for LPT på Rikshospitalet, som er et nasjonalt sykehus, har LNT sentralt bestemt at vi skal få et eget likepersonskurs i år. På grunn av vår store satsing i år på likepersoner, har vi nå 12 stk som ønsker å bli likepersoner, og vi trenger kurset så raskt som mulig. Er ikke det fantastisk?

Derfor vil det bli arrangert likepersonskurs 7.-8. september

I følge LNTs retningslinjer må alle likepersoner ha likepersonskurs hvert 10. år. Nytt nå er at når man skal ta kurs igjen etter 10 år, vil kurset være et videregående kurs. Ikke bare oppfriskning. Det er en stund til noen av dere trenger det. Hvis dere lurer på hvilket år dere trenger kurs igjen, så har jeg oversikt på det her. Bare å ta kontakt, hvis dere lurer.

I tillegg til å ha rekruttering av likepersoner som satsingsområde, har vi også hatt fokus på å ivareta de likepersonene vi er så heldige å ha. Det viktigste tilbudet LNT har er likepersonstjenesten, og da er det viktig for meg at dere trives. I år har vi fått ekstra midler for å kunne arrangere sosiale treff for likepersonene, hvor vi koser oss, skravler, motiverer hverandre, tar opp ting vi ønsker å drøfte med hverandre etc. Pizzakvelden i april på Nova spektrum var et av to treff vi har planlagt i år. I september/oktober vil det bli en slik kveld til, men da blir det også innslag med fag/info.
I starten på juni hadde vi vår årlige vårlunsj på Olivia Eger. Der kom det både nye og “gamle” likepersoner. Det var veldig godt oppmøte – det beste jeg har hatt i min tid som leder i LPT. Det var veldig hyggelig! Vi har også tradisjon i LPT med julelunsj. Dato for pizzakveld/møte og julelunsj kommer etter sommeren.

Vi har i første halvdel av året satt opp lister for hvem som skal gå på besøk på hvilke dager – og det har fungert veldig fint. Jeg ønsker derfor at dere sender meg hvilke datoer dere ønsker å gå i høst (frem til jul), så kan jeg sette opp/fordele dager ut fra ønskene deres.

 • For dere som går på besøk på Rikshospitalet begynner vi 13. august og fortsetter ut året hver oddetalluke.
 • For dere som går på dialyseavdelingene på Ullevål og Ahus så velger dere litt selv hvilke dager som passer for dere, men fint om minst en gang i mnd.
 • Vi mangler folk som går på Bærum sykehus, Lovisenberg og sykehotellet – men har holder jeg på med noen individuelle planer med noen.

I snitt går en likeperson hos oss en gang i mnd. Det er imidlertid litt opp til hver enkelt hvor mye de har kapasitet til eller ønsker. Ta kontakt med meg hvis vi skal lage individuelle avtaler. Vi er fleksible.

Rapportering:

Når dere går på besøk på sykehusene, sender dere meg rapport som inneholder hvor mange samtaler dere har hatt og hvor lenge de varte. Dette fyller jeg inn i et skjema som skal sendes inn til LNT sentralt, som igjen rapporterer til BufDir. Ut fra dette får fylkeslaget penger, så dette er viktig. Jeg har kjapt regnet over hvor mye aktivitet vi har hatt hittil i år, og det er veldig bra. Jeg regner med det vil øke mer når vi nå får flere likepersoner. Hittil har vi 174 samtaler på 101 timer tilsammen.

Styret:

 • I år har vi noen endringer i styret.
 • Jørgen Bakke er fortsatt vår fylkesleder
 • Mona Underdal-Loktu er nestleder
 • Carl-Henrik Thorsen er kasserer
 • Ine-Sofie S. Kristiansen er sekretær
 • Therese Johansen er leder i LPT
 • Prusha Glli er ungdomskontakt
 • Gry Henæs er styremedlem

Vi har som noen kanskje allerede har sett fått ny hjemmeside. Her kan dere holde dere oppdatert på hva som skjer i fylkeslaget. Det er aktiviteter, arrangement, brukerhistorier, faktaartikler m.m. Vi har også nye Facebooksider. Her er det mye aktivitet.

Jeg har også opprette egen Facebookside for likepersonene i LNT Oslo og Akershus. Den heter Likepersoner i LNT OA. Jeg finner ikke alle, så legg dere gjerne til der 🙂

Jeg har fått ny epostadresse. Bruk gjerne den, i stedet for den gamle; likeperson@lntosloakershus.no.

Da vil jeg ønske dere alle en riktig god og fortjent sommerferie! 🙂

Med vennlig hilsen

Therese Johansen
Leder for Likepersonstjenesten

Recommended Posts

Alene Levertransplanterte Nyheter Nyretransplantert Pancreastransplanterte

Kort om å gå gjennom en transplantasjon alene

Bidrag til denne artikkelen er fra medlemmer i LNT som har gjennomgått en transplantasjon uten pårørende og AI-generert tekst Livet som transplantert er ofte fylt med håp og usikkerhet, men for de uten pårørende kan det også være en ensom og slitsom reise. Å navigere denne prosessen uten støtten fra nær familie eller nære venner […]

Nestleder 
Dialyse Nyheter Nyresyk

Kort om livet som dialysepasient

Bidrag til denne artikkelen er fra dialysepasienter i LNT OA, og AI-generert tekst. Å leve som dialysepasient er en utfordring som krever tilpasning, tålmodighet og styrke. Dialyse er en livsviktig behandling for personer med nyresvikt, og det finnes to hovedtyper: hemodialyse og peritonealdialyse. Begge metodene har som mål å erstatte nyrenes funksjon med hensyn til […]

Nestleder