Levertransplanterte Likepersonstjenesten Nyheter

Samling for levertransplanterte på Rømskog

Leder av likepersonstjenesten 

Vi må inkludere levertransplanterte mer! Dette vil jeg jobbe videre med å få til.

Therese Johansen, Leder for Likepersonstjenesten LNT Oslo og Akershus

Helgen 24. til 26. mai 2024 arrangerte LNT sentralt mestringskurs for levertransplanterte og deres pårørende på Rømskog spa. Det var 52 deltakere fra hele landet. 

Ved oppmøte startet vi med at LNTs daglige leder Marit og leder for landsstyret i LNT Nikolai, ønsket oss velkommen, og for at alle skulle bli litt kjent med hverandre hadde vi noen «bli kjent»-leker. Dette var gøy og på en måte en icebraker oss deltakere imellom. Etterpå ventet en 3-retters middag i restauranten, samt sosial omgang med hverandre. Allerede her var det mange gode samtaler mellom «likesinnede».

Første bolk på lørdag ble det undervist av Marit i helsefremmende arbeid, livsmestring og hvordan sette seg SMARTe mål. Det var fokus på god helse, og ikke sykdomsrettet. Dette var veldig interessant, og håper vi kan ha mer om dette senere.

Etter en deilig lunsj, var det tid for siste undervisning denne dagen. Da var det Annie Tønnesen som underviste oss i meditasjon og latteryoga. Hun som underviste satt i Spania, så vi hadde henne på Teams. Det hadde nok helt klart vært bedre om hun va fysisk tilstede. Fint å ha erfart dette og – det tror jeg ikke mange i gruppen hadde vært borti før.

På ettermiddagen hadde vi fritid fra kl 16 til 20. Den ble brukt til de fine fasilitetene på Rømskog. Vi var så heldig å ha sol og 27 grader, så de fleste av oss var ute og badet i basseng, sjøen, sto på paddelboard, gikk tur, etc. Her var det mange gode samtaler også blant deltakerne.

Dagen ble avsluttet med en god tre-retters middag igjen. Nydelig mat.

Søndag morgen startet vi med en yoga-session med instruktør. Det var fokus på pust og lett tøyninger. Dette tror jeg mange ble overrasket over at var så bra.

Til slutt samlet vi oss for å evaluere helgen, før vi reiste hjem fyllt med gode minner og opplevelser å leve lenge på.

Som styremedlem i LNT OA og leder i Likepersonstjenesten, fikk jeg mange gode ideer for hva vi kan jobbe videre med i vårt fylkeslag. Det er et klart behov for samlinger for kun levertransplanterte og deres pårørende fylkesnivå. Det er mange levertransplanterte som ikke føler seg sett i organisasjonen. Det er kanskje lett for det når vi er ca 3300 medlemmer totalt i Norge, der 3000 er nyresyk/transplantert og ca 300 er levertransplanterte. Vi må inkludere levertransplanterte mer! Dette vil jeg jobbe videre med å få til. Som leder i likepersonstjenesten er jeg også veldig glad for vi i likepersonstjenesten på Rikshospitalet fikk mye skryt av jobben som blir gjort der. Hvor sto betydning en samtale kan ha for pasientene er godt å høre. Det er det vi jobber for. I tillegg er det gledelig at vi har fått flere som ønsker å begynne som likepersoner i LNT OA.

Leder for Likepersonstjenesten, Therese Johansen

Recommended Posts