Om LNT OA

LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, ble stiftet 9. mai 1981.

Vi er en idealistisk organisasjon som arbeider for å ivareta nyresykes, dialysepasienters og transplantertes interesser. Både nyre-, lever- og pancreastransplanterte er velkomne som medlemmer av LNT. Det samme er pårørende, venner, familie og andre interesserte.

LNT Oslo Akershus er et fylkeslag som primært arbeider for de som bor i Oslo og Akershus. Fylkeslaget ble stiftet 28. november 1981.

Vi arrangerer sosiale sammenkomster, fagseminar, holder kurs …

På følgende fem sykehus har vi likepersonstjeneste (LPT) Les mer her:

  • Akershus Universitetssykehus
  • Bærum sykehus (mangler likeperson)
  • Lovisenberg diakonale sykehus (kommer)
  • Rikshospitalet (mangler likeperson på dialyse)
  • Ullevål sykehus

LNTs formål er å ivareta uremi-/dialysepasienters og organtransplantertes spesielle interesser, samt bidra til forebygging av organsvikt. LNT skal gi informasjon og drive rådgivning overfor pasienter og deres pårørende, samt holde kontakt med og samarbeide med fagpersonell tilknyttet pasientgruppene. LNT skal ivareta pasientmedlemmenes generelle interesser overfor myndighetene. Mye av dette arbeidet handler om informasjon – og omsorg.