Likepersonstjenesten Nyheter

Likepersonstjenesten: Støtte fra noen som har levd det

Leder av likepersonstjenesten 

Introduksjon

Likepersonstjenesten (LPT) er et av de mest betydningsfulle tilbudene fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). Tjenesten er basert på frivillighet og er ment å supplere, ikke erstatte, offentlige helsetjenester. Essensen i likepersonsarbeidet er å tilby støtte fra noen som har erfaring med de samme utfordringene som pasientene står overfor. Det er en forskjell på å ha lært noe teoretisk og det å ha levd det.

Hva er en likeperson?

En likeperson i LNT er en som har personlig erfaring med nyresykdom, dialyse, eller transplantasjon av nyre, lever eller pancreas, enten som pasient, pårørende eller donor. For å kunne fungere effektivt som likeperson, må individet ha bearbeidet egne følelser og erfaringer etter sykdommen. Dette gjør det mulig for dem å være til stede for andre i samme situasjon og gi genuin støtte.

Hva gjør vi?

Likepersoner besøker dialyseavdelinger på sykehus som Ullevål, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg, Rikshospitalet og Bærum, samt transplantasjonsavdelingene på Rikshospitalet. De tilbyr samtaler og støtte til pasientene, og deltar også på arrangementer i regi av LNT Oslo og Akershus hvor de tilbyr samtaler med medlemmene.

Mange er kanskje ikke klar over at Likepersonstjenesten også er tilgjengelig for dem som trenger noen å snakke med etter oppholdet på Rikshospitalet. Når man kommer hjem fra sykehuset, kan det oppstå mange spørsmål og bekymringer om hvordan man skal leve videre. Da er det bare å ta kontakt med lederen for likepersonstjenesten i ditt fylke. Vi har erfarne likepersoner som har opplevd nyresykdom, transplantasjoner, pårørenderoller og donasjon, klare til å støtte deg.

Alle samtaler er fortrolige og underlagt taushetsplikt, noe som skaper et trygt rom for deling av erfaringer og følelser.

Hvor mye tid går med?

Likepersonsarbeid er fleksibelt og tilpasses den enkeltes tilgjengelige tid. I snitt bruker en likeperson en dag eller kveld i måneden, men dette kan variere. Noen likepersoner besøker oftere, mens andre gjør det sjeldnere. Målet er å kunne tilby likepersonssamtaler to ganger per måned på hver avdeling. I tillegg arrangerer fylkeslaget sosiale sammenkomster og fagmøter hvor likepersonene kan møtes og utveksle erfaringer.

Informasjon om LPT i Oslo og Akershus

LNTs fylkeslag har som mål å kunne ha likepersonstjeneste på følgende avdelinger:

Dialyseavdelinger:
 • Akershus universitetssykehus (Ahus)
 • Ullevål sykehus (både hoved- og selvdialysen)
 • Lovisenberg sykehus
 • Bærum sykehus
 • Rikshospitalet
Kirurgisk og medisinsk avdeling for transplantasjon:
 • Rikshospitalet
 • Sykehotellet
Videre mål:
 • Leverkontakter
 • Pancreaskontakter
 • Nyrekontakter
 • HD-kontakter
 • PD-kontakter
 • Donorkontakter
 • Pårørendekontakter
 • Familiekontakter
 • Likepersoner på arrangementer og aktiviteter i regi av fylkeslaget

Retningslinjer for LNTs likepersonsarbeid

I henhold til LNTs vedtekter (§ 1.19.1) skal likepersonsarbeidet være en del av fylkeslagets virksomhet. Lederen for Likepersonstjenesten skal være medlem av fylkeslagets styre. Arbeidet er basert på frivillighet og skal supplere, ikke erstatte, det offentliges oppgaver.

Krav til LNTs likepersoner

For å bli likeperson i LNT må man oppfylle følgende krav:

 • Være medlem i LNT og fungere som ambassadør for foreningen.
 • Være eller ha vært dialysepasient, nyre-, lever- eller pancreastransplantert, donor eller pårørende, og helst være over 18 år.
 • Ha gjennomført grunnkurs i likepersonsarbeid, arrangert årlig av LNT sentralt.
 • Nye besøkere får opplæring sammen med en erfaren besøker inntil neste likepersonskurs.
 • Grunnkurset må fornyes hvert tiende år.

En likeperson må ha følelsesmessig bearbeidet egne erfaringer med sykdommen for å kunne være til stede for andre. De må også underskrive et taushetsløfte før første besøk. Dette løftet oppbevares i LNTs administrasjon med en kopi i fylkeslaget. Legitimasjon med LNTs logo og navn skal bæres under besøk.

Avslutning

Likepersonstjenesten er en uvurderlig ressurs for transplanterte, nyrepasienter og deres familier. Gjennom personlig erfaring og forståelse bidrar likepersoner til å gjøre sykdomsreisen mer håndterbar. Deres arbeid viser hvordan frivillig innsats kan supplere offentlige helsetjenester på en meningsfull måte. For de som er ferdig med sitt opphold på Rikshospitalet og skal starte på livet videre, er likepersonstjenesten fortsatt tilgjengelig. Kontakt med lederen for likepersonstjenesten i fylkeslaget kan gi den nødvendige støtten i denne overgangen og når som helst i livet videre.

Kontaktperson LNT Oslo og Akershus

Therese Johansen; 46 43 17 68
E-post: johansenlnt@gmail.com

Recommended Posts