Nyheter

Likepersonstjenesten (LPT) i LNT Oslo og Akershus

Nestleder 

Vårt fylkeslag har som mål å kunne ha likepersonstjeneste på;

Dialyseavdelingene på:

 • Akershus universitetssykehus (Ahus)
 • Ullevål sykehus (både hoved- og selvdialysen)
 • Lovisenberg sykehus
 • Bærum sykehus
 • Rikshospitalet

Kirurgisk og medisinsk avdeling for transplantasjon:

 • Rikshospitalet
 • Sykehotellet

I tillegg har vi som mål å ha:

 • Leverkontakter
 • HD-kontakter
 • PD-kontakter
 • Donorkontakter
 • Pancreaskontakter
 • Pårørendekontakter
 • Familiekontakter
 • Likepersoner på arrangement/aktiviteter i regi fylkeslaget

Status per 23. april 2024:

Likepersonstjenesten vår består nå av likepersoner som er levertransplanterte, nyretransplanterte, donorer og pårørende. Vi har likepersoner som går på dialyseavdelingene ved Ullevål sykehus og Ahus, og på medisinsk og kirurgisk avdeling på Rikshospitalet – som er det eneste sykehuset i Norge som har transplantasjonskirurgi. 

Vi har likepersoner på besøk annenhver uke på Rikshospitalets avdelinger, og omtrent en gang pr. mnd på Ullevål sykehus og Ahus. 

Vi tilbyr samtaler med en likeperson på de ulike arrangementene vi har for våre medlemmer. 

Da landet ble stengt ned under pandemien, ble også all aktivitet i likepersonstjenesten satt på pause. I denne tiden var det flere likepersoner som av ulike årsaker (pga. alder og sykdom primært) sluttet. Derfor har vi ikke hatt nok folk til alle de avdelingene vi ønsker å ha en likepersonstjeneste på. 

I 2024 er et av satsingsområdene til LNT Oslo og Akershus å rekruttere flere frivillige likepersoner. Vi hadde en samling på Soria Moria i Holmenkollen for våre medlemmer, hvor vi blant annet ønsket å rekruttere nye likepersoner. Denne samlingen, samt årsmøtet, resulterte i 4 som meldte sin interesse for likepersonsarbeid. Dette er vi veldig fornøyde med, men vi trenger fortsatt flere!

Vi er 17 likepersoner i vårt fylkeslag nå, og 4 som er under opplæring. Vi har også 2 leverkontakter og 1 pårørende/donor kontakt.

Vi arrangerer vårlunsj, julelunsj, fagmøter og sosiale treff for våre likepersoner. 18. april hadde vi en pizzakveld på Nova Spektrum, hvor vi hadde et rent sosialt treff. Det er hyggelig å kunne møtes, spise god mat og skravle litt. Dette er samlende og løfter engasjementet for alle, og noe likepersonene setter stor pris på.

Likepersonstjenesten er en gjeng med veldig fine folk. De er inkluderende, hyggelige og imøtekommende alle sammen. Vi i styret er ydmyke og stolte over den flotte jobben de gjør overfor pasientene og medlemmene.

Recommended Posts

Nyheter Personlige historier

Recycle me ♻️

Jeg er bare så takknemlig for at dialyse og transplantasjon er en greie, samtidig som jeg selvfølgelig håper på å holde meg frisk så lenge som mulig. Sissel Lorentzen Jeg heter Sissel, er 25 år og kommer fra Bodø men bor i Trondheim hvor jeg jobber. Jeg har en kronisk nyresykdom som heter ADPKD, og […]

Nestleder 
Aktiviteter Nyheter Pårørende

Pårørendeseminar

Vi inviterer til et pårørendeseminar for pårørende til transplanterte (lever, nyre, pancreas) og/eller nyresyke, med følge (transplantert og/eller nyresyk). Gjelder medlemmer/støttemedlemmer i LNT Oslo og Akershus Detaljer om arrangementet: Praktisk informasjon: Mer informasjon om programmet vil komme senere. Påmelding: Send e-post til registrering@lntosloakershus.no

Nestleder