Levertransplanterte Nyheter

Kort om livet som levertransplantert

Leder av likepersonstjenesten 

Bidrag til denne artikkelen er fra levertransplanterte medlemmer i LNT OA, og AI-generert tekst.

Levertransplantasjon er en medisinsk prosedyre der en syk eller skadet lever erstattes med en frisk lever fra en donor. Denne operasjonen kan redde liv, men det krever også en betydelig innsats for å sikre at det nye organet fungerer som det skal og at mottakeren opprettholder en god helse etter operasjonen.

Medisinering

Etter en levertransplantasjon er det avgjørende å ta immundempende medisiner regelmessig. Disse medisinene forhindrer kroppen i å avvise det nye organet. Det er viktig å sørge for jevn tilgang på disse medisinene, da forsinkelse eller uteblivelse kan sette leverens funksjon i fare.

Resepter må fornyes i god tid, og det anbefales å bestille nye resepter når man har igjen medisiner for omtrent tre ukers forbruk.

Det er ulike leger som skriver ut resepter:

 • Spesialist (leverlege): Immundempende medisiner (H-resepter)
 • Fastlege: Alle andre medisiner

Ta livet tilbake

Å gjenoppta et normalt liv etter en levertransplantasjon innebærer flere aspekter:

 • Opptrening: Gradvis opptrening er viktig for å gjenopprette styrke og utholdenhet.
 • Trening: Viktig med fokus på trening da det har veldig stor innvirkning på livskvalitet og helse videre
 • Hobbyer: Fortsette med eller finne nye hobbyer kan bidra til mentalt velvære.
 • Sosialt liv: Oppretthold kontakten med venner og familie for emosjonell støtte.

Kosthold og alkohol

Et sunt kosthold er viktig for å støtte leverfunksjonen og generell helse. Pasienter bør unngå visse matvarer som kan belaste leveren eller øke risikoen for infeksjoner. Forholdet til alkohol bør diskuteres med legen, da alkohol kan ha alvorlige konsekvenser for en transplantert lever.

Soling

Pasienter som har gjennomgått en levertransplantasjon bør være forsiktige med soling. Immundempende medisiner kan øke følsomheten for sollys og øke risikoen for hudkreft. Bruk av solkrem og beskyttende klær anbefales. LNT og Rikshospitalet anbefaler Actinica solfaktor 50, den eneste solkremen som har effekt og er forebyggende mot noen hudkrefttyper.

Livet som immunsupprimert

Å leve med immundempende medisiner betyr at immunsystemet er svekket, og man må ta ekstra forholdsregler:

 • Omgangsyke: Når omgangsyke skal lege kontaktes raskt for å sikre kontinuerlig medisinlager i kroppen. Samme gjelder matforgiftning.
 • Smittsomme sykdommer: Unngå kontakt med personer som har vannkopper, helvetesild, influensaepidemier (unngå store folkemengder/kollektivtransport o.l.) eller andre smittsomme sykdommer. Det oppfordres til lavterskel for å kontakte lege
 • Vaksiner: Vaksinasjonsstatus må holdes oppdatert, men noen vaksiner (levende vaksiner) kan ikke tas. Rådfør deg med lege.

Lover og rettigheter

Levertransplanterte har visse rettigheter og kan ha tilgang til spesielle helsetjenester:

 • Tannpleie: Informasjon om rettigheter til tannpleie bør være tilgjengelig.
 • Rehabilitering: Det kan være muligheter for rehabiliteringsopphold for å støtte opptrening og tilpasning etter operasjonen. Samt tilgang på fysioterapeut/manuellterapeut med driftstilskudd.

Psykisk helse og støtte

Levertransplantasjon kan være en følelsesmessig utfordrende opplevelse. Det er viktig med informasjon om psykiske reaksjoner og hvor man kan få hjelp. Tilgang til likepersoner, som er personer som har gjennomgått lignende erfaringer, kan være svært nyttig.

Kontakt Likepersonstjenesten hvis behov, dette er et lavterskelstilbud

Informasjonsmateriell – og samlinger

Levertransplantasjon gir en ny sjanse til livet, men det krever også tilpasning og kontinuerlig omsorg for å sikre best mulig utfall. Å være godt informert og ha tilgang til nødvendige ressurser kan hjelpe pasienter med å navigere livet etter transplantasjon på en sunn og trygg måte.

Fylkeslaget skal utarbeide brosjyrer som skal ivareta de tilbakemeldingene vi har mottatt fra pasienter som har gjennomgått levertransplantasjon.

Fylkeslaget skal også arbeide med å arrangere samlinger der informasjon om blant annet kosthold, forhold til alkohol og praktisk informasjon om rettigheter etter transplantasjon vil bli inkludert.

Recommended Posts

Alene Levertransplanterte Nyheter Nyretransplantert Pancreastransplanterte

Kort om å gå gjennom en transplantasjon alene

Bidrag til denne artikkelen er fra medlemmer i LNT som har gjennomgått en transplantasjon uten pårørende og AI-generert tekst Livet som transplantert er ofte fylt med håp og usikkerhet, men for de uten pårørende kan det også være en ensom og slitsom reise. Å navigere denne prosessen uten støtten fra nær familie eller nære venner […]

Leder av likepersonstjenesten 
Dialyse Nyheter Nyresyk

Kort om livet som dialysepasient

Bidrag til denne artikkelen er fra dialysepasienter i LNT OA, og AI-generert tekst. Å leve som dialysepasient er en utfordring som krever tilpasning, tålmodighet og styrke. Dialyse er en livsviktig behandling for personer med nyresvikt, og det finnes to hovedtyper: hemodialyse og peritonealdialyse. Begge metodene har som mål å erstatte nyrenes funksjon med hensyn til […]

Leder av likepersonstjenesten