Årsmøte Nyheter Organisasjon

Kort fra LNTs ledermøte

Nestleder 

«Dette en svært spennende og innholdsrik ledersamling.
Fylkeslagene er som vanlig engasjerte og deltakende, og
det ble mange gode diskusjoner til frokost, lunsj og middag.»

Annie (LNT OA representant)

På ledermøtet var det mange tema som ble tatt opp, blant annet LNTs digitale verktøy. Det er planlagt både ny hjemmeside, digital utgave av LNT-nytt, samt revitalisering av både Facebook og Instagram. Tilbakemeldingen fra fylkeslagene var blant annet ønske om mer fokus på leversyke og levertransplanterte og større fokus på nyheter – og at disse kommer mer frem på forsiden. LNT sentralt viste en bedret søkefunksjon på nettsidene.

Andre tema som ble tatt opp var samarbeid mellom ulike pasientforeninger, hvordan nå ut til PD-pasienter og likepersonsarbeid og rekruttering av frivillige (LPT). LNT ønsker at LPT brukes mer på samlinger og seminarer, at de er mer til stede, gjør seg tilgjengelige for de som møter opp og generelt være mer synlig. Det er også viktig å kurse likepersoner, og dette kan fylkeslag nå sette opp selv, etter visse retningslinjer

LNT Nordland og LNT Vestland arrangerer ferietur til utlandet i år, og dette er noe LNT Nordland har gjort flere ganger. Medlemmene får med sykepleier på reisen og LNT Nordland har valgt å dekke en god del av utgiftene som hører med når en reiser med dialysepasienter og pasienter med ulike behov. 

På dag 2 ble årsberetningen for 2023 behandlet, og der kunne styreleder Nikolai Raabye Haugen blant annet fortelle at det er medlemsrekord i LNT med 3310 medlemmer og at 13 av 15 fylkeslag har Likepersonstjeneste. Det vurderes et samarbeid med Foreningen for autoimmune leversykdommer, og med ønske om å se helhetlig på sykdomsforløpet. Videre kunne LNTs økonomiansvarlig Olav Fikse berette at LNTs økonomi er god, og ved å flytte lokasjon på hovedkontoret kuttes foreningen utgifter til kontorlokaler.

Daglig leder Marit Lundberg snakket om pasientreiser. LNT sentralt har utarbeidet en veileder for fylkeslagene. Pasienter er generelt blitt flinkere til å melde avvik, men fortsatt er det mange som kvier seg, spesielt på små steder der alle kjenner alle. LNT har gjennomført en undersøkelser viser at vår pasientgruppe er veldig misfornøyd med dagens ordning. Det skal gjennomføres endringer i Pasientforskriften og LNT sentralt har sendt inn sine krav i forbindelse med høringsrunden hvor de blant annet ber om særskilt tilrettelegging for dialysepasienter som besøker sykehusene ofte.

Som siste sak på ledermøtet var nasjonal organisering av donorarbeidet. Det har lenge vært jobbet med å få opp to ulike transplantasjonssenter. Et for levende donorer og et for døde donorer. Kort fortalt er fagmiljøet imot dette da det ikke handler om manglende kapasitet, men om manglende organer / donorer. LNT avslutter sitt arbeid med å få opp 2 ulike senter og retter fokuset mot hvordan få tak i flere donorer. Donorprosessen må standardiseres og loven operasjonaliseres på sykehusene, særlig i siste ledd der pasienten ligger for døden med pårørende rundt seg. Prosessen må også gjøres uavhengig av ildsjeler. Loven er klar, transplantasjon SKAL vurderes, men i praksis skjer ikke det i en svært ladet og sår situasjon på et sykehusrom med døende pasienter. 

Recommended Posts

Nyheter Personlige historier

Recycle me ♻️

Jeg er bare så takknemlig for at dialyse og transplantasjon er en greie, samtidig som jeg selvfølgelig håper på å holde meg frisk så lenge som mulig. Sissel Lorentzen Jeg heter Sissel, er 25 år og kommer fra Bodø men bor i Trondheim hvor jeg jobber. Jeg har en kronisk nyresykdom som heter ADPKD, og […]

Nestleder 
Aktiviteter Nyheter Pårørende

Pårørendeseminar

Vi inviterer til et pårørendeseminar for pårørende til transplanterte (lever, nyre, pancreas) og/eller nyresyke, med følge (transplantert og/eller nyresyk). Gjelder medlemmer/støttemedlemmer i LNT Oslo og Akershus Detaljer om arrangementet: Praktisk informasjon: Mer informasjon om programmet vil komme senere. Påmelding: Send e-post til registrering@lntosloakershus.no

Nestleder