Nyheter Organisasjon Styret

Hva er egentlig Funkis og studiearbeid?

Nestleder 

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for medlemsorganisasjoner som jobber for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende. Funkis´hovedformål er voksenopplæring og de fordeler statlige voksenopplæringsmidler til sine medlemsorganisasjoner som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. Studieforbundet Funkis er underlagt Kulturdepartementet (KUD). Funkis er i dag et av landets største studieforbund og ga i 2022 støtte til nærmere 142 000 kurstimer og mer enn 7000 kurs over hele landet. Per 2023 har Studieforbundet Funkis 95 medlemsorganisasjoner med over 350 000 medlemmer. LNT er medlem av Funkis.


Kurs

Therese og Mona, henholdsvis leder for Likepersonstjenesten og nestleder i LNT OA, deltok nylig på et webinar om studieforbundet Funkis og hvordan de kan bistå oss med tilskudd, noe som vil komme våre medlemmer til gode.

Webinaret var svært praktisk orientert og inneholdt en time fylt med nyttig informasjon. Blant annet ble det forklart hvordan man søker om opplæringsmidler og tilretteleggingsmidler, og hvilke typer kurs man kan søke tilskudd til. Det er mange muligheter, fra malekurs og yoga til organisasjonsutvikling, via isfiske, språk og matlagingskurs, for å nevne noen få eksempler.

Det var spesielt fokus på hva som inngår i tilretteleggingsmidler, som kort oppsummert omfatter alt som krever tilrettelegging for at medlemmer kan delta. Dette inkluderer universell utforming, teleslynge, senger for de som ikke kan sitte lenge, tilpasset transport dersom kollektivtransport ikke fungerer, og mye mer.

Slike korte webinarer er svært nyttige da de gir oss kunnskap og kompetanse til å navigere enklere i en jungel av tilskuddsordninger.

Webinaret ble arrangert av Norsk Revmatikerforbund, og vi i LNT var heldige som fikk delta.

Recommended Posts

Nyheter Personlige historier

Recycle me ♻️

Jeg er bare så takknemlig for at dialyse og transplantasjon er en greie, samtidig som jeg selvfølgelig håper på å holde meg frisk så lenge som mulig. Sissel Lorentzen Jeg heter Sissel, er 25 år og kommer fra Bodø men bor i Trondheim hvor jeg jobber. Jeg har en kronisk nyresykdom som heter ADPKD, og […]

Nestleder 
Aktiviteter Nyheter Pårørende

Pårørendeseminar

Vi inviterer til et pårørendeseminar for pårørende til transplanterte (lever, nyre, pancreas) og/eller nyresyke, med følge (transplantert og/eller nyresyk). Gjelder medlemmer/støttemedlemmer i LNT Oslo og Akershus Detaljer om arrangementet: Praktisk informasjon: Mer informasjon om programmet vil komme senere. Påmelding: Send e-post til registrering@lntosloakershus.no

Nestleder