Likepersonstjenesten Nyheter

En hilsen fra likeperson

Leder av likepersonstjenesten 

… føler jeg meg privilegert over å kunne spille en rolle som likeperson!

Ine Sofie Smedmoen Kristiansen

Som likeperson og nyredonor føler jeg en dyp forpliktelse til å være til stede for andre som går gjennom
lignende utfordringer på Rikshospitalet. Å dele mine egne erfaringer, lytte til andre og tilby støtte og
veiledning er noe jeg setter stor pris på. Jeg forsøker å prioritere denne aktiviteten ved å besøke
sykehuset omtrent en gang i måneden, og jeg strekker meg for å være der mer hyppig hvis muligheten
byr seg.

Denne rollen som likeperson er av enorm betydning. Det å kunne gi en følelse av fellesskap og forståelse
til dem som nettopp har gjennomgått en nyretransplantasjon, eller til deres pårørende, er utrolig viktig.
Jeg vet jeg at tilstedeværelsen min betyr mye for dem jeg møter. Selv kortvarige samtaler kan ha en stor
innvirkning.

For meg personlig gir dette arbeidet også mye tilbake. Å kunne være til hjelp og støtte for andre i en
lignende situasjon som den jeg selv har vært gjennom, gir meg en følelse av mening. Det gir meg også
en mulighet til å reflektere over min egen reise som nyredonor og pårørende, og å bearbeide mine egne
opplevelser på en meningsfull måte.

Det å være en likeperson gir meg også muligheten til å utvikle mine mellommenneskelige ferdigheter og
min empati. Jeg lærer stadig mer om hvordan jeg kan være tilstede for andre på en meningsfull måte, og
hvordan jeg best kan støtte dem gjennom deres egne utfordringer.

Samlet sett føler jeg meg privilegert over å kunne spille en rolle som likeperson. Jeg er takknemlig for
muligheten til å være til stede for andre i en tid som kan være både utfordrende og usikker, og jeg vil
fortsette å være en støtte for dem som trenger det mest. Det å være en likeperson er en viktig del av mitt
liv, og jeg ser frem til å fortsette dette arbeidet i årene som kommer.

Likeperson Ine-Sofie Smedmoen Kristiansen, donor/pårørende

Recommended Posts