Kategori: Organisasjon

Hva er egentlig Funkis og studiearbeid?

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for medlemsorganisasjoner som jobber for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende. Funkis´hovedformål er voksenopplæring og de fordeler statlige voksenopplæringsmidler til sine medlemsorganisasjoner som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. Studieforbundet Funkis er underlagt Kulturdepartementet (KUD). Funkis er i dag et av landets største studieforbund og ga i […]

Kort fra LNTs ledermøte

«Dette en svært spennende og innholdsrik ledersamling.Fylkeslagene er som vanlig engasjerte og deltakende, ogdet ble mange gode diskusjoner til frokost, lunsj og middag.» Annie (LNT OA representant) På ledermøtet var det mange tema som ble tatt opp, blant annet LNTs digitale verktøy. Det er planlagt både ny hjemmeside, digital utgave av LNT-nytt, samt revitalisering av […]