Forfatter: Leder av likepersonstjenesten

Kort om livet som levertransplantert

Bidrag til denne artikkelen er fra levertransplanterte medlemmer i LNT OA Levertransplantasjon er en medisinsk prosedyre der en syk eller skadet lever erstattes med en frisk lever fra en donor. Denne operasjonen kan redde liv, men det krever også en betydelig innsats for å sikre at det nye organet fungerer som det skal og at […]

Vårlunsj for LPT Oslo og Akershus

I likepersonstjenesten I Oslo og Akershus har vi to samlinger som er fast for likepersonene. Julelunsjen i november/desember og vårlunsjen i mai/juni. 8.juni hadde vi årets vårlunsj på Olivia Eger i Oslo. Vi var til sammen 16 stk. Både nye og “gamle” likepersoner. Noen passet det dessverre ikke for denne gangen. Vårlunsjen ble arrangert litt […]

Likepersonstjenesten: Støtte fra noen som har levd det

Introduksjon Likepersonstjenesten (LPT) er et av de mest betydningsfulle tilbudene fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). Tjenesten er basert på frivillighet og er ment å supplere, ikke erstatte, offentlige helsetjenester. Essensen i likepersonsarbeidet er å tilby støtte fra noen som har erfaring med de samme utfordringene som pasientene står overfor. Det er en forskjell […]

Samling for levertransplanterte på Rømskog

Vi må inkludere levertransplanterte mer! Dette vil jeg jobbe videre med å få til. Therese Johansen, Leder for Likepersonstjenesten LNT Oslo og Akershus Helgen 24. til 26. mai 2024 arrangerte LNT sentralt mestringskurs for levertransplanterte og deres pårørende på Rømskog spa. Det var 52 deltakere fra hele landet.  Ved oppmøte startet vi med at LNTs […]

En dag på Riksen med Likepersonstjenesten

“Det var stas å gi ut en gave til pasientene, med ting de kan ha nytte av! Samtidig som vi fikk reklamert for Likepersonstjenesten på Rikshospitalet med en fin brosjyre”Therese, leder for Likepersonstjenesten i Oslo og Akershus I dag har Likepersonstjenesten i LNT Oslo og Akershus hatt besøksrunde på Rikshospitalet. Noe vi er annenhver tirsdag. […]

En hilsen fra likeperson

“… føler jeg meg privilegert over å kunne spille en rolle som likeperson!“ Ine Sofie Smedmoen Kristiansen Som likeperson og nyredonor føler jeg en dyp forpliktelse til å være til stede for andre som går gjennomlignende utfordringer på Rikshospitalet. Å dele mine egne erfaringer, lytte til andre og tilby støtte ogveiledning er noe jeg setter […]

Vi trenger flere frivillige likepersoner!

Likepersonstjenesten (LPT) er en av de viktigste tilbudene LNT har.  Likepersonsarbeidet skal være basert på frivillighet og supplere, ikke erstatte det offentliges oppgaver.  Det er forskjell på å ha lært det – og det å ha levd det. Hva er en likeperson? En likeperson i LNT er en som har erfaring med nyresykdom, dialyse og/eller transplantasjon […]