Nyheter

Arild Engen 1945-2024

Nestleder 

Vi i LNT Oslo og Akershus Fylkeslag har mottatt den triste beskjeden at Arild Engen har gått bort. Arild har i mange år vært medlem i LNT. Arild har også i mange år vært innvalgt i styret i LNT
Oslo og Akershus og har hatt ulike roller. Styremedlem – sekretær – nestleder og sist formann
i valgkomiteen.

Han satt i flere perioder i kontrollkomitéen i Landsforeningen for Nyresyke og Transplanterte.

Arild var født 22. mai i 1945 og nærmet seg 79 år. Han var meget opptatt av LNT sine medlemmer
og har brukt mye av sin tid til arbeid for vår organisasjon.

Arild skal bisettes fra Lørenskog kapell onsdag 29. mai kl. 14.00

Vi takker Arild for hans innsats og lyser fred over hans minne.

Foto: Privat

Recommended Posts

Nyheter Personlige historier

Recycle me ♻️

Jeg er bare så takknemlig for at dialyse og transplantasjon er en greie, samtidig som jeg selvfølgelig håper på å holde meg frisk så lenge som mulig. Sissel Lorentzen Jeg heter Sissel, er 25 år og kommer fra Bodø men bor i Trondheim hvor jeg jobber. Jeg har en kronisk nyresykdom som heter ADPKD, og […]

Nestleder 
Aktiviteter Nyheter Pårørende

Pårørendeseminar

Vi inviterer til et pårørendeseminar for pårørende til transplanterte (lever, nyre, pancreas) og/eller nyresyke, med følge (transplantert og/eller nyresyk). Gjelder medlemmer/støttemedlemmer i LNT Oslo og Akershus Detaljer om arrangementet: Praktisk informasjon: Mer informasjon om programmet vil komme senere. Påmelding: Send e-post til registrering@lntosloakershus.no

Nestleder