Recycle me ♻️

Jeg er bare så takknemlig for at dialyse og transplantasjon er en greie, samtidig som jeg selvfølgelig håper på å holde meg frisk så lenge som mulig. Sissel Lorentzen Jeg heter Sissel, er 25 år og kommer fra Bodø men bor i Trondheim hvor jeg jobber. Jeg har en kronisk nyresykdom som heter ADPKD, og […]

Kort om livet som levertransplantert

Bidrag til denne artikkelen er fra levertransplanterte medlemmer i LNT OA Levertransplantasjon er en medisinsk prosedyre der en syk eller skadet lever erstattes med en frisk lever fra en donor. Denne operasjonen kan redde liv, men det krever også en betydelig innsats for å sikre at det nye organet fungerer som det skal og at […]

Pårørendeseminar

Vi inviterer til et pårørendeseminar for pårørende til transplanterte (lever, nyre, pancreas) og/eller nyresyke, med følge (transplantert og/eller nyresyk). Gjelder medlemmer/støttemedlemmer i LNT Oslo og Akershus Detaljer om arrangementet: Praktisk informasjon: Mer informasjon om programmet vil komme senere. Påmelding: Send e-post til registrering@lntosloakershus.no

Vårlunsj for LPT Oslo og Akershus

I likepersonstjenesten I Oslo og Akershus har vi to samlinger som er fast for likepersonene. Julelunsjen i november/desember og vårlunsjen i mai/juni. 8.juni hadde vi årets vårlunsj på Olivia Eger i Oslo. Vi var til sammen 16 stk. Både nye og “gamle” likepersoner. Noen passet det dessverre ikke for denne gangen. Vårlunsjen ble arrangert litt […]

Høy deltakelse og innsamling ved «Jarle 1212» golfturneringen på Losby Golfbane

Lørdag 8. juni ble Losby Golfklubb sin veldedighetsturnering «Jarle 1212» avholdt for sjette gang, med imponerende 180 deltakere. I øsende pøsende regn er det høy deltakernes for turneringen, som også i år samlet inn til Stiftelsen Organdonasjon. Turneringen, oppkalt etter klubbmedlem Jarle Kristiansen, setter søkelyset på viktigheten av organdonasjon. Jarle Kristiansen, som er en av […]

Likepersonstjenesten: Støtte fra noen som har levd det

Introduksjon Likepersonstjenesten (LPT) er et av de mest betydningsfulle tilbudene fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT). Tjenesten er basert på frivillighet og er ment å supplere, ikke erstatte, offentlige helsetjenester. Essensen i likepersonsarbeidet er å tilby støtte fra noen som har erfaring med de samme utfordringene som pasientene står overfor. Det er en forskjell […]

Hva er egentlig Funkis og studiearbeid?

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for medlemsorganisasjoner som jobber for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kronisk syke og deres pårørende. Funkis´hovedformål er voksenopplæring og de fordeler statlige voksenopplæringsmidler til sine medlemsorganisasjoner som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. Studieforbundet Funkis er underlagt Kulturdepartementet (KUD). Funkis er i dag et av landets største studieforbund og ga i […]

Samling for levertransplanterte på Rømskog

Vi må inkludere levertransplanterte mer! Dette vil jeg jobbe videre med å få til. Therese Johansen, Leder for Likepersonstjenesten LNT Oslo og Akershus Helgen 24. til 26. mai 2024 arrangerte LNT sentralt mestringskurs for levertransplanterte og deres pårørende på Rømskog spa. Det var 52 deltakere fra hele landet.  Ved oppmøte startet vi med at LNTs […]

Jeg visste ikke jeg var syk

Jeg kan snakke kurdisk og indisk, og kan være kontaktperson for de som trenger å snakke om nyresykdom på kurdisk eller indisk. Jeg kan også forstå urdu, da dette er likt indisk. Prusha (28 år) Bakgrunn En liten jente ble født 15. april 1996 uten at det ble påvist at hun hadde dårlige nyrer. Jeg, […]

Arild Engen 1945-2024

Vi i LNT Oslo og Akershus Fylkeslag har mottatt den triste beskjeden at Arild Engen har gått bort. Arild har i mange år vært medlem i LNT. Arild har også i mange år vært innvalgt i styret i LNTOslo og Akershus og har hatt ulike roller. Styremedlem – sekretær – nestleder og sist formanni valgkomiteen. […]

Det går fint– også når man er alene!

Denne teksten ble publisert i LNT nytt 4. desember 2021, og tillatelse er innhentet fra LNT sentralt for republiseringHelt nederst, under artikkelen kommer en liten oppdatering da det er en stund siden 2021 Jeg skulle ønske jeg visste det jeg vet i dag – før min nyretrans­plantasjon. At det går helt fint å gjennomgå hele […]

En dag på Riksen med Likepersonstjenesten

“Det var stas å gi ut en gave til pasientene, med ting de kan ha nytte av! Samtidig som vi fikk reklamert for Likepersonstjenesten på Rikshospitalet med en fin brosjyre”Therese, leder for Likepersonstjenesten i Oslo og Akershus I dag har Likepersonstjenesten i LNT Oslo og Akershus hatt besøksrunde på Rikshospitalet. Noe vi er annenhver tirsdag. […]

Kort fra LNTs ledermøte

«Dette en svært spennende og innholdsrik ledersamling.Fylkeslagene er som vanlig engasjerte og deltakende, ogdet ble mange gode diskusjoner til frokost, lunsj og middag.» Annie (LNT OA representant) På ledermøtet var det mange tema som ble tatt opp, blant annet LNTs digitale verktøy. Det er planlagt både ny hjemmeside, digital utgave av LNT-nytt, samt revitalisering av […]

“Kjell, det er telefon til deg fra sykehuset Levanger”

Jeg har lært meg å kjenne kroppen på nytt etter transplantasjonen og er det noe jeg lurer på så er det bare å ta en telefon. Kjell Lunnan Klokka var 07:30 på morgenen en dag i slutten av april i 1984. Hadde stått opp da det straks var tid for å reise til Levanger for […]

En hilsen fra likeperson

“… føler jeg meg privilegert over å kunne spille en rolle som likeperson!“ Ine Sofie Smedmoen Kristiansen Som likeperson og nyredonor føler jeg en dyp forpliktelse til å være til stede for andre som går gjennomlignende utfordringer på Rikshospitalet. Å dele mine egne erfaringer, lytte til andre og tilby støtte ogveiledning er noe jeg setter […]

Vi trenger flere frivillige likepersoner!

Likepersonstjenesten (LPT) er en av de viktigste tilbudene LNT har.  Likepersonsarbeidet skal være basert på frivillighet og supplere, ikke erstatte det offentliges oppgaver.  Det er forskjell på å ha lært det – og det å ha levd det. Hva er en likeperson? En likeperson i LNT er en som har erfaring med nyresykdom, dialyse og/eller transplantasjon […]

Bowling 30. mai

Sted: Luckybowl Veitvet bowlinghallTid: 18:00Påmelding: lnt.oslo.akershus@gmail.comPåmeldingsfrist: 23. mai 2024 LNT Oslo og Akershus har arrangert bowling med pizza tidligere og det er en hyggelig gjeng som pleier samles – MEN her er det plass til flere! Det spilles 2 serier før pizza fortæres over gode samtaler. Her må man ikke være habil bowlingspiller for å […]

Tusenfryd 1. september 2024

LNT Oslo og Akershus ønsker å invitere til en dag i Tusenfryd! Dato: 1. september 2024Tid: kl 11:00 (parken er åpen til kl 18)Påmelding: 1. august 2024Gjelder medlemmer i LNT Oslo og Akershus Dette er et arrangement for voksne nyresyke eller transplanterte somhar barn under 18 år, og for nyresyke eller transplanterte barn opp til18 […]

Likepersonstjenesten (LPT) i LNT Oslo og Akershus

Vårt fylkeslag har som mål å kunne ha likepersonstjeneste på; Dialyseavdelingene på: Kirurgisk og medisinsk avdeling for transplantasjon: I tillegg har vi som mål å ha: Status per 23. april 2024: Likepersonstjenesten vår består nå av likepersoner som er levertransplanterte, nyretransplanterte, donorer og pårørende. Vi har likepersoner som går på dialyseavdelingene ved Ullevål sykehus og […]

Velkommen til oss!

LNT Oslo og Akershus jobber i disse dager med å få en fullverdig og god hjemmeside. Den er per nå ikke 100% ferdig, slik at all informasjon er ikke lagt ut. Samt den som er der i dag kanskje blir redigert litt på. Ha tålmodighet, så kommer denne siden snart til å bli mer levende!